قصه های زمین -تاریخ جهان-قسمت ۱۶

اندازه متن
Aa Aa

قصه های زمین -تاریخ جهان-قسمت ۱۶– ۴ آبان ۱۳۹۷

در قرن هیجدهم بیشتر مردم جهان از فرانسه تا هند ، از روسیه تا چین ، همگی زیر سایه بلند یک حاکم خود کامه زندگی می کردند

کمتر کسی در طول زندگیش صورت پادشاه را می دید یا صدای او را می شنید

حق سئوال پرسیدن یا جواب دادن وجود نداشت

آنگاه در بیست و یکم ژانویه ۱۷۹۳ یک پایان سرنوشت ساز در تاریخ بشر رقم خورد

گیوتینی به زندگی لویی شانزدهم پادشاه فرانسه پایان داده بود و به عصر حکومت مطلق .

طرز فکری جدید از شمال اروپا بر آمده بود که به آن روشنگری می گوییم

قصه های زمین -تاریخ جهان-قسمت ۱۶- ۴ آبان ۱۳۹۷