ترس از بحرانها بدلیل تحریمها و فضای فروپاشی حاکمیت

اندازه متن
Aa Aa

طوری خبرسازی می‌کنند که گویی همه چیز در (نظام) در حال فروپاشی است

روزنامه حکومتی رسالت، درباره نیز درباره فضای ترس و هراس از بحرانها در درون رژیم نوشت:  مخالف خوانی‌ها و غلط نمایی‌ها اکنون روی دو واژه “فروپاشی” و “بحران” تمرکز دارد. طوری خبرسازی می‌کنند که گویی همه چیز در (نظام) در حال فروپاشی است.

رسالت آخوندی افزود: طوری از اقتصاد، فرهنگ و سیاست سخن می‌گویند که گویی همه چیز غرق در بحران است.

منبع: روزنامه رسالت(رژیم) ۹۷۰۸۰۵