هجوم مردم به سمت پاسارگاد برای گرامیداشت ۷ آبان روز کوروش

اندازه متن
Aa Aa

 پاسارگاد روز کوروش کبیر

از شب گذشته و صبح امروز دوشنبه هفتم آبان ماه، جمعیت بسیار زیادی از هموطنانمان برای گرامیداشت ۷ آبان

روز کوروش به سمت پاسارگاد روانه شده‌اند. فیلمهای منتشر شده ترافیک سنگین در جادههای مسیر پاسارگاد را نشان می دهند

که علیرغم تلاشهای رژیم برای جلوگیری از تجمع در پاسارگاد خودروهای هموطنان مسیر جاده ها را پر کرده اند.

سپاه و اطلاعات آخوندی همراه با نیروهای سرکوبگر انتظامی پستهای ایست و بازرسی زیادی در مسیرهای منتهی به پاسارگاد دایر کرده اند.  رژیم نیروهای سرکوبگر و مسلح خود را بسیج کرده و با نصب  دوربینهای کنترلی در جاده تلاش می کنند از هجوم همطوطناننمان به سمت پاسارگاد جلوگیری کند اما با این وجود هموطنانمان ساعتهاست که به سمت پاسارگاد روانه شده اند.

فعالیت کانونهای شورشی، به‌آتش کشیدن بنر خامنه‌ای و گرامیداشت ۷ آبان، روز کوروش

اعتراف عضو مجلس ارتجاع به امنیتی کردن روز کوروش کبیر

 

هجوم مردم به سمت پاسارگاد برای گرامیداشت ۷ آبان روز کوروش