سنگین نمی شد این خواب ستمگران- هنر اعتراضی

اندازه متن
Aa Aa

هنر اعتراضی

سنگین نمی شد این خواب ستمگران

می شد گرازشکستن دلها صدا بلند

با این هم شکستن دلها که نمی شود گفت صدایی که فریاد های اقشار مختلف را میشود ازسراسر ایران شنید .اعتصاب کامیونداران ویا معلمین ویا بازاریان ویا سایر اقشار