پاسدار قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس

 پاسدار قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس – ۱۰آبان۱۳۹۷

گزارشی از سابقه و جنایت های او در سرکوب و کشتار