مریم رجوی: حرف آخر را مردم ایران و جوانان شورشی میزنند

اندازه متن
Aa Aa

مریم رجوی: حرف آخر را مردم ایران و جوانان شورشی می‌زنند

روزگار مماشات و سازش آمریكا با رژیم آخوندها به زیان مردم و مقاومت ایران به پایان رسیده است. آخوندها باید بحرانهای بیشتر در رژیمشان و قیام‌های مردم ایران را انتظار بكشند. حرف آخر را مردم ایران و جوانان شورشی میزنند. آن‌ها میگویند دشمن ما همینجاست.