ارتش آزادیبخش ملی ایران: دوران آماده باش سرنگونی

اندازه متن
Aa Aa

مسعود رجوی: با گسستن بندهای مماشات و استمالت

که آخوندهای ضدبشر را سه دهه در ناز و نعمت فرو برده بود، وارد دوران آماده باش می شویم

مسعود رجوی