اعتصاب سراسری رانندگان کامیونداران برای پنجمین روز

اندازه متن
Aa Aa

اعتصاب  رانندگان کامیونداران

روز دوشنبه کامیونداران زحمتکش پنجمین روز اعتصاب خود را شروع کردند.

این اعتصاب تاکنون در ۵۵ شهر و در ۲۴ استان از 31 استان کشور گسترش یافته است.

حمایت از اعتصاب رانندگان در شهرهای مختلف، توسط رانندگان و سایر اقشار جامعه همچنان ادامه دارد.

اعتصاب سراسری رانندگان کامیونداران برای پنجمین روز