خبرهای خروش آبان

اخبار اعتصاب بازاریان و کامیون‌داران و تجمعات اعتراضی سایر اقشار میهن- خبرهای خروش آبان – ۱۵آبان۱۳۹۷