فراخوان سفیر آدام ارلی به بستن سفارتخانه‌های ایران در اروپا

اندازه متن
Aa Aa

سفیر آدام ارلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:فراخوان به بستن سفارت خانه های رژیم در کشورهای مختلف اروپایی

سفير آدام ارلي سخنگوي پيشين وزارت خارجة آمريكا در مصاحبه با سيماي آزادي، با اشاره به توطئه‌هاي تروريستي حكومت آخوندي در خاك اروپا، به بستن سفارت‌خانه‌هاي رژيم در كشورهاي مختلف اروپايي فراخوان داد.

سفير آدام ارلي سخنگوي پيشين وزارت خارجة آمريكا با استناد به اطلاعات افشا شده در كنفرانس مطبوعاتي دفتر نمایندگی شورای مقاومت ايران در واشينگتن دربارة تشديد اقدامات تروريستي رژيم، گفت: « طي شش ماه اخير، ۴ توطئة مختلف كشف شده است… يعني يك حمله در هر شش هفته… البته اينها تنها مواردي است كه شناسايي شده و مطمئنم كه موارد ديگري هم هست كه كشف نشده است».

آدام ارلي اضافه كرد: «سه ديپلمات (رژيم) ايران اخراج شده‌اند و يكي (از آنها) تحت بازداشت است…… به‌نظرم آن‌چه شاهدش هستيم، الگوي خطرناكي از رفتار است كه طي آن وزارت اطلاعات (رژيم) ايران… در هماهنگي با شوراي عالي امنيت…، سپاه پاسداران و ولي فقيه، عمليات گسترده‌تر و شديدتري را در اروپا و آمريكا به‌پيش مي‌برند كه هدف آن سوءقصد و تروریسم علیه مقاومت ايران است كه طي سال گذشته دستاوردهاي بي‌سابقه‌يي را در داخل ايران كسب كرده است».

سخنگوي پيشين وزارت خارجة آمريكا دربارة راه حل مقابله با اقدامات تروريستي رژيم، تأكيد كرد: «توصية من به سياست‌گذاران آمريكا و اروپا اين است كه اولاً بايد به‌رسميت بشناسيد كه (رژيم) ايران يك خطر روشن و موجود در كشورهاي شما است…، ثانياً بايد منابع ضد تروريستي و ضد اطلاعاتي قابل توجهي را براي دنبال‌كردن و نظارت بر آنها و مختل‌كردن شبكه‌هايشان اختصاص بدهيد؛ و ثالثاً در جاهايي كه وزارت اطلاعات (رژيم) ايران… از سفارت‌هاي این رژیم به‌عنوان تسهيل‌كننده و پشتيبان اجراي حملات تروريستي (استفاده مي‌كند) و به طور خاص در نقاطی مثل اتريش، پاريس و برلين يا بايد اين مراكز بسته شوند و يا حداقل، تعداد پرسنل ثبت‌شدة (رژيم) ايران در اين كشورها به‌شدت محدود شود».

منبع: مصاحبه باادام ارلي در كنفرانس واشنگتن – معرفي كتاب تروريسم  ۹۷/۸/۱۲