مشروح اخبار ایران و جهان از سیمای آزادی- ۱۶ آبان ۱۳۹۷