کاریکاتورها و مطالب طنز رسانه ها و شبکه های اجتماعی- مطالب طنز روز

اندازه متن
Aa Aa

مطالب طنز روز – ۱۶آبان۱۳۹۷

کاریکاتورها و مطالب طنز رسانه ها و شبکه های اجتماعی

در این قسمت می پردازیم به طنزهای سیاسی در شبکه های اجتماعی

در برنامة امروز ۴تابلو از رسانه های منطقه‌یی را که در شبکه های اجتماعی هم منعکس شده، براتون انتخاب کردیم.
تابلو اول از روزنامة البیان است که به مطامع رژیم در منطقه پرداخته مربوط به:مطالب طنز روز

 

 

 

«نظام ولایت فقیه» اسم تابلو بعدی است:مطالب طنز روز

 

 

 

 

«مذاکره زیر پوشش عمان» اسم تابلو سوم است:

 

 

 

«مماشات اروپایی» هم اسم تابلو آخر برنامه امروزه: مطالب طنز روز