آتش زدن بنر خامنه_ای و خمینی توسط کانون شورشی ارومیه

اشتراک گذاری:

آتش زدن تابلوبزرگ خميني  وخامنه اي درجاده اروميه

جاده اروميه –كانون شورشي موسي خياباني-آبان۹۷

 

 

اشتراک گذاری: