ادامه اعتصاب رانندگان کامیون روز هشتم از دور چهارم

اندازه متن
Aa Aa

 

اعتصاب کامیونداران وارد چهارمین دور خود شد.

چهارمين  دوراعتصاب رانندگان كاميون

روز پنجشنبه ۱۷ آبان ماه  رانندگان کامیون و خودروهای سنگین چهارمین دور اعتصاب خود را ادامه دادند بدليل اعتصاب در جاده‌های بین شهری خبری از رفت و آمد کامیونها و ماشینهای سنگین نیست.

اعتصاب در شهرهای بندرعباس، ملایر، مشهد، بیرجند، قائن و بندر موسوم به امام همچنان ادامه داشت.

بیرجند چهارمین دور اعتصاب رانندگان کامیون

 پایانه شاپور اصفهان  بیرجند چهارمین دور اعتصاب رانندگان کامیون