ادامه اعتصاب رانندگان کامیون روز هشتم از دور چهارم

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

 

اعتصاب کامیونداران وارد چهارمین دور خود شد.

چهارمين  دوراعتصاب رانندگان كاميون

روز پنجشنبه ۱۷ آبان ماه  رانندگان کامیون و خودروهای سنگین چهارمین دور اعتصاب خود را ادامه دادند بدليل اعتصاب در جاده‌های بین شهری خبری از رفت و آمد کامیونها و ماشینهای سنگین نیست.

اعتصاب در شهرهای بندرعباس، ملایر، مشهد، بیرجند، قائن و بندر موسوم به امام همچنان ادامه داشت.

بیرجند چهارمین دور اعتصاب رانندگان کامیون

 پایانه شاپور اصفهان  بیرجند چهارمین دور اعتصاب رانندگان کامیون

اشتراک گذاری: