کارگران نیشکر هفت تپه چهارمین روز اعتصاب-اعتراض کشاورزان بر سر حقابه

اندازه متن
Aa Aa

چهارمین روز اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه

کارگران نیشکر هفت تپه، از صبح  پنجشنبه ۱۷ آبان ماه، چهارمین روز اعتراض و اعتصاب خود را به بلاتکلیفی مالکین شرکت و پرداخت نشدن مطالبات و دستمزدهایشان  آغاز کردند. این کارگران زحمتکش همچنین خواستار پایان دادن به خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت تپه هستند.

تجمع و تحصن کشاورزان و حقابه داران خوراسگان.

روز پنجشنبه ۱۷ آبان کشاورزان زحمتکش در خوراسگان به منظور بدست آوردن حقابه‌اشان برای چندمین روز متوالی به تجمع و تحصن خود ادامه دادند.