آنلاین – فعالیت سایت های اجتماعی مردم ایران

 فعالیت سایت های اجتماعی مردم ایران -آنلاین –۱۹آبان۱۳۹۷

گزیده ای از نظرات و توئیت های هموطنان در شبکه اجتماعی توئیتر