اعتصاب سراسری رانندگان کامیون برای دوازدهمین روز

اندازه متن
Aa Aa

  اعتصاب سراسری رانندگان کامیون برای دوازدهمین روز

رانندگان کامیون روز دوشنبه  دوازدهمین  روز اعتصاب خود را برگزار کردند.  رانندگان کامیون در شهرهای سراسر میهن

به اعتصاب خود همچنان ادامه دادند.اعتصاب رانندگان کامیون تاکنون در 75 شهر و در ۲۵ استان از 31 استان کشور گسترش یافته است

اعتصاب سراسری رانندگان کامیون برای دوازدهمین روز