دانستنیها-فضا،زمان،خودزندگی-قسمت اول – ۲۲ آبان ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

دانستنیها-فضا،زمان،خودزندگی-قسمت اول – ۲۲ آبان ۱۳۹۷

همگی ما بدون توقف در زمان به جلو حرکت می کنیم پذیرفتیم که هیچ راهی وجود ندارد که از این ماشین پیاده شویم یا سرنوشت خودمان را تغییر دهیم اما اگر این درست نباشد چی ؟

اگر بتوانیم پیامها را در زمان به عقب بفرستیم چی؟رویدادهایی که اتفاق افتاده است را تغییر دهیم چی ؟ آیا آینده می تواند به عقب بر گشته و دوباره زمان حال را بنویسد زمان می تواند به عقب برود ؟

رازها ی کیهان ، در میان کرم چاله ها قرار دارد .

فضا ، زمان ، خود زندگی . فکر می کنیم که گذشته در میان سنگی محبوس شده است

دانستنیها-فضا،زمان،خودزندگی-قسمت اول – ۲۲ آبان ۱۳۹۷