اعتصاب رانندگان کامیون برای چهاردهمین روز

اندازه متن
Aa Aa

 

 اعتصاب رانندگان کامیون

رانندگان کامیون روز چهارشنبه  چهاردهمین  روز اعتصاب

خود را در شهرهای سراسر میهن برگزار کردند.

به نقل از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران

 

 اعتصاب رانندگان کامیون برای چهاردهمین روز