آگهی: تغییر زمان پیک شادی-۲۴ آبان

آگهی: تغییر زمان پیک شادی-۲۴ آبان

پیک شادی این هفته به جای پنج شنبه روز جمعه ساعت 21:45 بوقت ایران پخش خواهد شد.