مناسبت ستارخان- ۲۴ آبان ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

مناسبت ستارخان- ۲۴ آبان ۱۳۹۷

ستار خان ، سردار ملی ایرانیان ، نماد انقلاب مشروطه

بندرت اتفاق می افتد که یک انقلاب اجتماعی در یک نقطه تنها به اتکا یک نفر توانسته باشد مسئله بود و نبود خود را حل کند یکی از ویژگیهای انقلاب مشروطیت ایرانیان اتفاقا همین است که درست در نقطه ای که تمامی کانونهای انقلاب خاموش و سرکوب شده بودند و حتی کانون پر تپش تبریز نیز به سردی گراییده بود  ناگهان با خیزش یک نفر ، تنها یک نفر و خروش او ، آتش انقلاب دوباره زبانه کشید

مناسبت ستارخان- ۲۴ آبان ۱۳۹۷

 

اشتراک گذاری: