هنراعتراضی-۲۴آبان

اندازه متن
Aa Aa

هنراعتراضی-۲۴آبان

میکل آنجل آستوریا ازامریکای جنوبی گواتمالا درسال ۱۸۸۹درکواتمالا سیتی درپایتخت گواتمالا یک سال بعد ازبرقراری حکومت دیکتاتور معروف اسراده کابره متولد شد.آستوریا درخانواده بازرگان بدنیا آمد.