استقبال مریم رجوی از تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران در سازمان ملل

اندازه متن
Aa Aa

استقبال خانم مریم رجوی از تصویب قطعنامه ملل متحد در محکومیت نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران

خانم مريم رجوي، ضمن استقبال از تصويب قطعنامه با آراي مثبت ۸۵كشور جهان گفت: تصویب شصت و پنجمین قطعنامة‌ ملل متحد در محكوميت نقض سيستماتيك و وخيم حقوق بشر در ایران، ضرورت ارجاع پرونده نقض حقوق بشر توسط فاشيسم ديني حاكم برایران به شورای امنیت ملل متحد را ایجاب می کند.

خانم رجوي افزود: دیکتاتوری آخوندی  که رکورد دار اعدام در جهان به نسبت جمعیت است باید از جامعه جهانی طرد شود و سردمداران آن بخاطر جنايت عليه بشريت در قتل عام زندانيان سياسي در سال ۶۷ بايد محاكمه شوند

منبع: اطلاعية دبيرخانة شوراي ملي مقاومت ايران: ۹۷۰۸۲۴