استقبال وزیر خارجه کانادا از تصویب قطعنامه علیه ایران و سوز و گداز رژیم ایران از زبان بهرام قاسمی

اندازه متن
Aa Aa

استقبال وزير خارجة كانادا از تصويب قطعنامة محكوميت نقض حقوق بشرتوسط ایران

وزير خارجة كانادا با صدور بيانيه‌يي از تصويب قطعنامة محكوميت نقض حقوق بشر توسط رژيم آخوندي در كميتة سوم مجمع عمومي، استقبال كرد.

كريستيا فريلند تأكيد كرد: «تصويب اين قطعنامة ملل متحد توسط كشورهايي از تمام مناطق جهان، پيام قدرتمندي را  درباره رعایت حقوق بشر به رژيم ايران مي‌فرستد (اين قطعنامه) هم‌چنين حمايت كانادا و جامعة جهاني را از مردم ايران و نبرد آنها براي برخورداري از حقوق و آزادي‌هايي كه شايستة آن هستند، ابراز مي‌دارد».

منبع: سايت وزارت خارجة كانادا: ۹۷۰۸۲۴

خبرگزاري آسوشيتدپرس دربارة تصويب قطعنامة محكوميت رژيم در كميتة سوم مجمع عمومي گزارش داد: «…اين قطعنامه (رژيم) ايران را به توقف استفادة گسترده از دستگيري خودسرانه فراخواند و نگراني جدي خود را نسبت به استفادة گسترده و هشداردهنده از مجازات اعدام ابراز كرد… تقريباً قطعي است كه اين قطعنامه در ماه آينده (ميلادي) توسط مجمع عمومي ملل متحد به‌تصويب خواهد رسيد.

به گزارش اسوشیتد پرس، این  قطعنامه قویا خواستار حذف تبعيض عليه زنان شده و «نگراني جدي خود را نسبت به محدوديت‌هاي شديدعلیه حق آزادي عقيده و… مذهب»،وجود «محدوديت‌هاي گسترده و جدي» از جمله علیه آزادي اجتماعات و ابراز مخالفت سیاسی و فعالیت (اتحاديه‌هاي) كارگري، مدافعان محيط زيست و  فرهنگيان و روزنامه نگاران ابراز کرده است

منبع: آسوشيتدپرس: ۹۷۰۸۲۵

 از تلويزيون شبكه خبر : سخنگوی وزارت خارجه رژیم با سوزش از تصویب قطعنامة مصوب كميتة سوم مجمع عمومي ملل متحد که نسبت شمار بالای اعدامها و به ویژه اعدام نوجوانان و شکنجه و رفتار بیرحمانه در زندانها ابراز نگرانی کرده، گفت: این قطعنامه بدون در نظرگرفتن واقعیات موجود ایران،  و مبتنی بر نگرشی گزینشی و  غرض ورزانه و با اهداف سیاسی است .تلویزیون حکومت آخوندی نیز با سوز و گداز گزارش کرد:‌ از اعضای مجاهدین در عالیترین سطوح سیاسی در واشينگتن برای فشار بر نظام پذیرایی گرم می شود.

منبع:‌شبکه خبر و ایسنا ۹۷۰۸۲۵

صداي گوينده رژيم شبكه خبر:آل حبيب بااشاره به جنايات گروه تروريستي منافقين وشهادت ۱۷هزار ايراني گفت ازاعضاي اين فرقه تروريستي شناخته شده درعالي ترين سطوح سياسي درواشنگتن براي فشاربرايران پذيرايي گرم مي شود.

منبع: شبكه خبر-مجمع عمومی سازمان ملل-اسحاق آل حبيب-اشاره به سازمان-۲۵آبان۹۷