استماع کنگره آمریکا: ایران همچنان اصلی_ترین حکومت حامی تروریسم در جهان است

اندازه متن
Aa Aa

كنگرة آمريكا:جلسة استماع در زيركميتة تروريسم به رياست قاضي تد پو

محكوميت تروريسم ديكتاتوري آخونديبه‌عنوان نخستين حكومت حامي تروريسم در جهان

هماهنگ‌كنندة امور ضد تروريسم در وزارت خارجة آمريكا:رژيم ايران هم‌چنان حكومت اصلي حامي تروريسم در جهان است

اين رژيم هر سال يك ميليارد دلار را براي حمايت از عوامل تروريستش خرج مي‌كند

نيتان سيلز:روز ۳۰ژوئن مقام‌هاي آلمان يك مقام رژيم ايران تحت پوشش ديپلماتيك را به‌خاطر نقش او در توطئة تروريستي براي بمب‌گذاري در يك گردهمايي سياسي در پاريس دستگير كردند

طي يك جلسة استماع كه روز چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷، در زيركميتة تروريسم، منع تكثير و تجارت به رياست قاضي تد پو برگزار شد، هماهنگ‌كنندة امور ضد تروريسم در وزارت خارجة آمريكا و نمايندگان هر دو حزب، ديكتاتوري آخوندي را حكومت اصلي حامي تروريسم در جهان ناميدند و بر مقابله با آن تأكيد كردند.

در شروع جلسه قاضي تد پو ضمن استقبال از اقدامات دولت آمريكا عليه رژيم، گفت: «من خواهان آن هستم كه دولت (آمريكا) از ليست‌گذاري فعاليت‌هاي سپاه پاسداران به‌خاطر اقدامات تروريستي هم فراتر برود… ما بايد عوامل تروريست (رژيم) ايران را در عراق و سوريه تعقيب كنيم. وزارت خارجه… بايد گروه‌هايي هم‌چون عصائب را… به‌عنوان سازمان‌هاي تروريستي خارجي ليست‌گذاري كند… وابستگي اين گروه‌ها به سپاه پاسداران به‌عنوان دليل (اين ليست‌گذاري) كافي است».

در ادامة اين جلسه برد اشنايدر Brad Schneider از حزب دموكرات دربارة رژيم آخوندي، گفت: «(رژيم) ايران، حكومت شمارة يك حامي تروريسم و يك تهديد نه فقط در منطقه، بلكه در سراسر جهان به‌شمار مي‌رود».

پس از آن هماهنگ‌كنندة امور ضد تروريسم در وزارت خارجة آمريكا نيتان سيلز در سخنراني افتتاحية گفت:

«(رژيم) ايران هم‌چنان حكومت اصلي حامي تروريسم در جهان باقي مي‌ماند. (حكومت) تهران هر سال تقريباً يك ميليارد دلار را براي حمايت از عوامل تروريستش خرج مي‌كند… ما بايد فعاليت‌هايمان را براي مقابله با نفوذ مخرب (اين رژيم) در سراسر جهان افزايش بدهيم».

نيتان سيلز تأكيد كرد: «مقابله با (رژيم) ايران و عوامل تروريست آن، يك اولويت اصلي براي دولت ترامپ است. ما از همة ابزارمان براي مقابله با اين تهديدات مرگبار استفاده مي‌كنيم. ما در راستاي اقدام گسترده‌تر بين‌المللي عليه حزب‌الله تلاش مي‌كنيم… ما هم‌چنين به شركايمان كمك مي‌كنيم تا توامندي مورد نياز خود را براي كشف و مختل‌كردن شبكه‌هاي (رژيم) ايران توسعه بدهند. تاكنون در سال جاري (ميلادي) دولت ما بيش از ۱۲۰ ليست‌گذاري را عليه نهادها و افراد مورد حمايت (رژيم) ايران… اعلام كرده است».

هماهنگ‌كنندة امور ضد تروريسم در وزارت خارجة آمريكا در سخنراني افتتاحية خود كه به زيركميتة تروريسم و منع تكثير مجلس نمايندگان ارائه شده، دربارة دستگيري ديپلمات‌تروريست رژيم آخوندي اسدالله اسدي به‌خاطر توطئة بمب‌گذاري در گردهمايي بزرگ مقاومت در پاريس، گفت: «روز ۳۰ ژوئن، مقام‌هاي آلمان، يك مقام (رژيم) ايران تحت پوشش ديپلماتيك را به‌خاطر نقش او در توطئة تروريستي براي بمب‌گذاري در يك گردهمايي سياسي در نزديكي پاريس در فرانسه دستگير كردند. مقام‌ها در بلژيك و فرانسه نيز دستگيري‌هايي را در ارتباط با اين توطئه انجام دادند».

در جلسة زيركميتة تروريسم كنگره به رياست تد پو، نيتان سيلز در پاسخ به سئوالات نمايندگان، تأكيد كرد: «ما همين هفتة گذشته بازگشت تحريم‌ها را اعلام كرديم و هدف ما اين است كه صادرات نفت (رژيم) ايران را به صفر برسانيم. اين يك ثروت بادآوردة قابل توجه براي اين رژيم است؛ (چرا كه) هشتاد درصد درآمد آنها از صادرات انرژي ناشي مي‌شود…».

در بخش پاياني جلسه قاضي تد پو بار ديگر بر لزوم ليست‌گذاري گروه‌هاي تروريستي وابسته به رژيم آخوندي تأكيد كرد، و گفت: «(رژيم) ايران دست كم يك ميليارد دلار را براي تروريسم در جهان خرج مي‌كند… به‌نظرم ميزان آن بيشتر است، ولي به يك ميليارد اذعان مي‌كنند. فعاليت‌هاي تروريستي (رژيم) ايران در سراسر جهان… ادامه مي‌يابد؛ (چون اين رژيم) حكومت شمارة يك حامي تروريسم در جهان است».

منبع: سايت كميتة خارجي مجلس نمايندگان آمريكا: ۹۷۰۸۲۳