از نزدیک – اردوگاه آوارگان روهینگیا در بنگلادش

از نزدیک – اردوگاه آوارگان روهینگیا در بنگلادش – ۲۶آبان۱۳۹۷