تظاهرات قهرمانانه کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و پیام مریم رجوی به کارگران

اندازه متن
Aa Aa

اعتصاب و تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه

شوش- یکشنبه ۲۷ آبان ۹۷

 

شوش۲۷آبان ۹۷   اعتصاب و تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه‌

کارگران نیشکرهفت تپه روز یکشنبه۲۷آبانماه  چهاردهمین روز اعتصاب و ششمین روز تجمع متوالی خودرا در برابر فرمانداری رژیم در شهر شوش را در شرایطی آغاز کردند که نیروهای سرکوبگر یگان ویژه در محل تجمع مستقر شده بودند تا مانع شکل گیری تظاهرات کارگران شوند.

اما کارگران با بی توجهی به این اقدامات سرکوبگرانه وارد شهر شوش شدند و مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.

کارگران در مسیر راهپیمایی و تظاهرات خود، از بازاریان خواستند که با بستن محلهای کسب و کار خود، به آنها پیوسته و از خواسته‌هایشان حمایت کنند. مغازه داران در شهر شوش  در همبستگی با کارگران، مغازه های خود را بستند و در تجمع آنها شرکت کردند

 

مردمی که به کارگران پیوسته بودند دست نوشته هایی در دست داشتند  که بر روی آنها نوشته شده بود:

من هم یک هفت تپه ای هستم

در تظاهرات امروز، دستنوشته هایی در دست کارگران بود که بر روی آنها نوشته شده بود:

رو به میهن پشت به دشمن

کارگر هفت تپه ایم گرسنه ایم گرسنه

یه بچه گرسنه وعده سرش نمی شه

در تظاهرات روز یکشنبه در شهر شوش زنان کارگر نیز حضور و نقش فعالی داشتند. یکی از زنان کارگر در جمع تظاهرکنندگان سخنرانی کرد و دزدی ها و غارتگری های عوامل رژیم در شرکت نیشکر هفت تپه را افشاء نمود.

در تجمع  کارگران زحمتکش نیشکر هفت تپه، یکی از زنان معلم و همچنین یک کارگر بیکار شده از گروه صنعتی کاغذ پارس با صحبتهایی از اعتراضات و مطالبات کارگران هفت تپه حمایت کردند.

پیام مریم رجوی به پایداری مردم شوش و کارگران اعتصابی

خانم مریم رجوی پایداری مردم شوش و کارگران اعتصابی را ستود و گفت : درود بر مردم شوش، شهر اعتراض و شورش و همه هموطنان و جوانان آزاده یی که به پشتيباني از اعتصابگران هفته تپه و فولاد اهواز و خواستهای عادلانه معترضانی که حقوقشان این چنین پایمال میشود، به پا می خیزند.

دستگيریها و اقدامات سرکوبگرانه  نمی تواند این فریادهای صداي حق طلبی را خاموش كند. ایستادگی کارگران و فریادهای  زنان و مردان به پاخاسته و فریادهای«گرسنه‌ایم گرسنه، کارگران و کودکان شوش، وجدان هر انسانی را به همراهی و قیام علیه  ظلم و ستم آخوندهاي حاکم فرامیخواند.

 

اهواز   نهمين روز تجمع واعتراض كارگران گروه ملي فولاد

روز یکشنبه ۲۷ آبان کارگران فولاد اهواز نهمین روز تجمع و اعتراض خود را در برابر استانداری رژیم در اهواز آغار کردند. آنان از مقابل کارخانه راهپیمایی کرده و به سمت استانداری رفتند. در مسیر راهپیمایی، هنگام عبور از مقابل دانشگاه امیرالمومنین کارگران شعار دادند: کارگر کارگر اتحاد اتحاد