حمایت‌های بین‌المللی از اعتصاب رانندگان کامیون در ایران

حمایت‌های بین‌المللی از اعتصاب رانندگان کامیون در ایران – ۲۸آبان۱۳۹۷

حمایت سندیکای حمل و نقل و لجستیک بلژیک از اعتصاب کامیونداران ایرانی