دانستنیها – فضا زمان خود زندگی – قسمت  پایانی – ۲۹ آبان ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

دانستنیها – فضا زمان خود زندگی – قسمت  پایانی – ۲۹ آبان ۱۳۹۷

دانستنیها

رازهای کیهان در میان کرم چاله ها قرار دارد فضا ، زمان ، خود زندگی .

پر باور دارد که این اثر زمانی بازگشتی در مقیاس کیهانی هم نقش دارد از آینده دور تا آعاز همه چیز.

برای کمک به فهمیدن این موضوع کیهان ما را تصور کنید که یک کارخانه شکلات سازی است مه بانگ آغاز خط تولید است. پایان کیهان جایی است که شکلات تمام شده بیرون می آید

دانستنیها – فضا زمان خود زندگی – قسمت  پایانی – ۲۹ آبان ۱۳۹۷