داستان نور عنایت خان_قسمت اول _ ۳ آذر ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

داستان نور عنایت خان_قسمت اول _ ۳ آذر ۱۳۹۷

در سال ۱۹۳۹ جنگ جهانی دوم در سراسر اروپا گسترش یافت جنگ جهانی دوم بزرگترین واقعه در تاریخ بشریت بود

که در ان ۵۵ میلیون نفر کشته شدند با فروپاشی تمدن در اروپا یک خانم شجاع در برابر موج جنگ ایستاد

او شاهد آن بود که چگونه جنگ جهانی دوم یک چالش بود و نبود را به نمایش گذاشت

و تبدیل به یک لحظه کیمیایی حقیقت شد او با بزرکترین مصیبت در تمام طول تاریخ بشریت مواجه شد آیا او جان سالم بدر می برد ؟

داستان نور عنایت خان_قسمت اول _ ۳ آذر ۱۳۹۷

اشتراک گذاری: