مطالب طنز کاریکاتورهای سیاسی – ۵آذر۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

مطالب طنز کاریکاتورهای سیاسی – ۵آذر۱۳۹۷

نگاهی به کاریکاتورها و مطالب طنز شبکه های اجتماعی و رسانه ها

در پایان برنامه نگاهی به طنز در شبکه های حکومتی و رسانه های منطقه یی داریم:

برنامه را با قطعة طنزی از باند خامنه‌ای در مورد کشمکش بر سر بازنشسته کردن بازنشستگان و اذعان به اوضاع احوال مدیریت در رژیم آخوندی شروع می کنیم.

با « تابلو اعتراض برای نان» از شبکه های حکومتی ، ادامه می دیم:مطالب طنز کاریکاتورهای سیاسی

 

 

سه تابلو در رسانه های منطقه‌یی مربوط به رژیم ایران:

 

 

 

 

عنوان تابلو اول « حشد الشعبی» است یعنی همان پاسدار بسیجی های دست ساخت رژیم در عراق:مطالب طنز کاریکاتورهای سیاسی

 

 

 

تابلو دوم از روزنامه البیان است که وضعیت «رژیم ایران بعد از تحریم» را در حال گدایی تصویر کرده:مطالب طنز کاریکاتورهای سیاسی

 

 

 

تابلو آخر هم « دو راهی بن بست نظام آخوندی» از روزنامه البیانمطالب طنز کاریکاتورهای سیاسی

کاریکاتور روز-برگشت به دوره دایناسورها با وعده‌های حسن روحانی

میریم که دنیا رو فتح کنیم