نگاهی به اعتراضات اقشار مختلف میهن طی هفته‌ای که گذشته

اندازه متن
Aa Aa

نگاهی به اعتراضات اقشار مختلف میهن طی هفته‌ای که گذشته

گفتگو با نعمت اولیایی – ۴آذر۱۳۹۷

هفته ای پر التهاب و پر از خروش و اعتراض را پشت سر گذاشتیم. از اقشار مختلف مردم. همراه هستیم با نعمت اولیایی تا نگاهی داشته باشیم به اعتراضات این هفته.

در شروع مروری کنیم بر آنچه در هفته گذشته رخ داده است.

س: در زمینه اجتماعی اعتراضات چگونه بوده؟ کم و کیف آنها چگونه بوده است؟

ج: طی هفته گذشته ما شاهد چندین حرکت اعتراضی در میهنمان بودیم. در راس آن باید از تظاهرات و اعتصاب کارگران زحمکش هفت تپه فولاد اهواز و کشاورزان اصفهان یاد کرد. در کنار این اقشار دیگر شامل پرستاران و دانش آموزان و زندانیان را داشتیم. یک مورد درگیری هم در جالق استان سیستان و بلوچستان داشتیم.  نیروهای سرکوبگر رژیم به سمت مردم شلیک می کنند که باعث کشته و زخمی شدن ۳ تن از مردم می شود.

س: آیا آمار سرجمعی از اعتراضات هفته گذشته دارید؟

ج: در شرایطی که کلیت ایران ملتهب است و تمامی رسانه ها در چنبره رژیم است نمی توان آمار تمامی حرکتهای اعتراضی را مشخص کرد. اما تا آنجا که می دانیم. ما در مجموع حدود ۱۱۲ مورد حرکت اعتراضی داشتیم. ۲۸ مورد کارگران، غارت شدگان ۶ مورد، دانشجویان ۸ مورد، کشاورزان ۱۲ مورد، اعتراضات اقشار مختلف میهن ۸ مورد، زندانیان ۴۵ مورد و اعتصاب غذای زندانیان ۵ مورد.  بطور متوسط روزانه ۱۶ مورد حرکت اعتراضی داشتم. ما بسیاری از حرکتهای اعتراضی را جز این آمار محسوب نکردیم. منظورم حرکتهای اعتراضی جانبی است که بعنوان مثال در حرکت اعتراضی کارگران هفت تپه و دستگیری برخی از کارگران خیلی از اقشار به حمایت از آنها برخاستند که ما آنرا در آمار نیاوردیم…..

اعتراضات کارگران پتروشیمی و نیروگاه کاشان – ۳آذر۱۳۹۷

بیست و دومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه با شعار کارگر میمیرد ذلت نمی‌پذیرد + فیلم و عکس