دانستنیها- بیگانگان-قسمت اول- ۶ آذر ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

دانستنیها- بیگانگان-قسمت اول- ۶ آذر ۱۳۹۷

نگران این هستید که دچار بیماری شوید ؟ اگر دچار بیماری شویم چه چیزی غیر قابل شناسایی از منبعی نا شناخته ،نه از یکدیگر ، بلکه از اسمانها ،

قطره های باران ممکن است ملاقات کننده هایی را برایمان بیاورند که از سیاره ای دیگر هستند بیگانگانی که به مرزهای ما حمله می کننند و یا حتی فناوری ما را الوده کنند ممکن است در بسته های دیجیتالی داده ها پنهان شوند به شکلی که حتی انرا به عنوان حیات نمی شناسیم هوش بیگانه شاید هر حرکت ما را زیر نظر داشته باشد هنوز چیزی فرازمینی پیدا نکرده ایم اما شاید داریم در مکانهایی اشتباه به دنبال ان می گردیم ایا بیگانگان درون ما هستند

دانستنیها- بیگانگان-قسمت اول- ۶ آذر ۱۳۹۷-