هنراعتراضی -۸آذر

اندازه متن
Aa Aa

هنراعتراضی -۸آذر

هنر اعتراضی این هفته را شروع می کنیم با خوزه مارتی شاعر وروح راستین مردم کوبا ودربخشهای بعدی برنامه هم سری میزنیم به سینما وهنر گرافیتی واشکال مختلف ان