دونالد ترامپ : ما نمی توانیم اجازه دهیم  رژیم ایران، مرگبارترین سلاح را تصاحب کند

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

دونالد ترامپ

دونالد ترامپ در مراسمی گفت: ما توافق وحشتناک اتمی رژیم ایران را ترک کردیم توافق بسیار بسیار وحشتناکی بود

که هیچ وقت نباید انجام می شد و سختترین تحریمهایی را که تاکنون بوده است رااعمال کرده ایم.

ما رژیم ایران را چنان تحریم کرده ایم که حدس میزنم تعداد معدودی این چنین تاکنون تحریم شده باشند.

ما هرگز نباید به رژیم ایران اجازه دهیم  به سلاح اتمی یا بمب اتمی دست یابد. ما نمی توانیم اجازه دهیم که اصلی ترین رژیم حامی تروریسم در جهان، مرگبارترین سلاح روی زمین را تصاحب کند. ما اجازه وقوع آنرا نخواهیم داد.

سخنرانی دونالد ترامپ در شورای امنیت: رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان

فشار اقتصادی -واشينگتن فري بيكن: کارزار فشار حداکثر اقتصادی

اشتراک گذاری:

دونالد ترامپ : ما نمی توانیم اجازه دهیم  رژیم ایران، مرگبارترین سلاح را تصاحب کند