اندازه متن
Aa Aa

کانون های شورشی

فعالیت کانون های شورشی به مناسبت ۱۶ آذر در شهرهای ایران

گزارشی از فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن اسیر، بمناسبت روز دانشجو .

«ایران را پس می‌‌گیریم» –  فعالیت در مسجد سلیمان، اصفهان، تهران و سمنان

اعضای کانون شورشی  ۸۹۲ مسجد‌سلیمان، به‌مناسبت روز دانشجو، با در‌ دست گرفتن پوستر های مریم رجوی و تراکتهای

«دانشگاه سنگر آزادی – دانشجو، بپاخیز، قیام کن» در پیامی گفتند «دانشگاه سنگر آزادی، مرگ بر خامنه‌ای».

در اصفهان نیز اعضای یکی از کانون های شورشی با در دست گرفتن پوسترهای مریم رجوی و تراکت «مریم رجوی:

دانشجویان عزیز، آزادی و پیروزی در دستان شماست» شانزده آذر را گرامی‌داشتند.

اعضای یکی از کانون های شورشی تهران نیز با در دست گرفتن پوستر های مریم رجوی با زیرنویس «دانشجویان عزیز،

کانونهای شورشی را در دانشگاهها گسترش دهید» این روز را گرامی داشتند.

در سمنان نیز اعضای شجاع یکی از کانون های شورشی این شهر با دیوار نویسی شعار های «مرگ بر خامنه‌ای –

دانشجوی زندانی آزاد باید گردد – دانشجو بردار است از دیکتاتور بیزار است – مرگ بر ظلم و ستم ایران را پس می‌گیریم

– دانش‌آموز، دانشجو، کارگر، معلم اتحاد اتحاد» در ملا‌عام و در اماکن مختلف سمنان،  ۱۶ آذر را گرامی داشتند.

گرامیداشت ۱۶ آذر در تهران ، کرج و قوچان

اعضای کانون شورشی ۹۲۲ تهران نیز روز دانشجو را با تراکت « مریم رجوی: دانشجویان عزیز، آزادی و پیروزی

در دستان شماست» گرامی‌داشتند. اعضای این کانون شورشی در پیامی گفتند « شانزده آذر، روز قیام دانشجو مبارک»،

اعضای این کانون شورشی همچنین اقدام به نصب تراکتهایی با مضمون «نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد –

تشکیل شوراهای مقاومت دانشجویی و کانون های شورشی برای ادامه قیام تا پیروزی – کانونهای شورشی را در مدارس

و دانشگاهها گسترش دهید – دانشجو بیدار است از دیکتاتور بیزار است» در اماکن مختلف تهران کردند.

در کرج نیز اعضای یکی از کانون های شورشی این شهر اقدام به چاپ و نصب پوستر های مریم رجوی با زیرنویس

«دانشجویان عزیز، پیروزی در دستان شماست» کردند.

اعضای کانون شورشی ۹۰۴ قوچان نیز اقدام به نصب پلاکاردی حاوی تصویر و جمله «مریم رجوی: دانشجویان عزیز،

فریاد آزادی خواهی، فریاد قیام و فریاد من براندازم را گسترش دهید» کردند.

دیوار نویسی در ارومیه ، سمنان و بروجرد

اعضای یکی از کانون های شورشی ارومیه نیز بمناسبت ۱۶ آذر اقدام به دیوار نویسی شعار «دانشجو، معلم، کارگر،

اتحاد اتحاد» کردند

در سمنان نیز اعضای یکی از کانون های شورشی این شهر اقدام به دیوار نویسی شعارهای « دانشجو بپاخیز قیام کن –

دانشگاه سنگر آزادی – دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» در اماکن مختلف سمنان کردند.

اعضای یکی از کانونهای شورشی بروجرد نیز با دیوار نویسی شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای ۱۶ آذر روز دانشجو –

دانشجو میمیرد ذلت نمی‌پذیرد» این روز را گرامی‌داشتند.

دیوار نویسی در لواسانات تهران، دورود، رشت، خرم‌آباد و اصفهان

در لواسانات تهران نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی اقدام به دیوار نویسی شعار «۱۶ آذر گرامی باد

مرگ بر خامنه‌ای» کردند.

در دورود نیز اعضای یکی از کانون های شورشی دورود نیز در گرامیداشت ۱۶ آذر اقدام به دیوار نویسی شعارهای

« دانشجو، معلم، کارگر، اتحاد اتحاد – دانشجو بیدار است از دیکتاتور بیزار است» کردند.

در رشت نیز اعضای کانون های شورشی این شهر اقدام به دیوار نویسی شعار «دانشجو، معلم، کارگر، اتحاد اتحاد» کردند.

در خرم‌آباد نیز اعضای کانون شورشی ۱۱۹ بمناسبت ۱۶ آذر شعار « دانشجوی زندانی آزاد باید گردد -۱۶ آذر روز قیام

دانشجو مبارک – مرگ بر ستمگر درود بر دانشجو – حمایت کانون شورشی ۱۱۹ خرم‌آباد از دانشجوی زندانی»

را دیوارنویسی کردند.

در اصفهان نیز اعضای کانونهای شورشی اقدام به پخش تراکتهایی با مضمون «دانشجو میمیرد ذلت نمی‌پذیرد –

دانشجویان عزیز آزادی و پیروزی در دستان شماست» کردند.

بیشتر بخوانید:

●      فعالیت کانون های شورشی بهمناسبت شانزدهم آذر، روز دانشجو،در شهرهای ایران

●      بهآتش کشیدن تصاویر خامنهایپاسخ به پیام مسعود رجویفعالیت کانونهای شورشی

در شهرهای ایران

●      پاسخ کانونهای شورشی به پیام مسعود رجوی، فرمانده کل ارتش آزادیبخش ملی ایران

●      بهآتش کشیدن بنر خمینی و خامنهای توسط کانون های شورشی در تهران، شیراز،‌ سبزوار و

کانون های شورشی به‌آتش کشیدن بنر آخوند روحانی و مرکز سرکوب بسیج

کانون‌های شورشی فعالیت کانون های شورشی به مناسبت ۱۶ آذر