از نگاه دیگران-ادوارد لینتنر-کهکشان۹۷-۰۵ ۰۶ ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

از نگاه دیگران-ادوارد لینتنر-کهکشان۹۷-۰۵ ۰۶ ۱۳۹۷

از نگاه دیگران : ادوارد لینتز –  معاون پیشین وزیر کشور آلمان

دوستان عزیز، من شخصا افتخار می کنم و متشکرم که امروز برای اولین بار در این کنگره مهم تحت عنوان آینده ایران میتوانم شرکت کنم باید صادقانه بگویم که انرژی و عزم و اراده ای که برای این وظیفه سخت دارید تحسین می کنم

و از شما پشتیبانی می کنم تا این عزم و اراده را حفظ کنید

از نگاه دیگران-ادوارد لینتنر-کهکشان۹۷-۰۵ ۰۶ ۱۳۹۷