داستان نور عنایت خان_ قسمت دوم _ ۱۷ ۰۹ ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

داستان نور عنایت خان_ قسمت دوم _ ۱۷ ۰۹ ۱۳۹۷

دشمن رایش – داستان نور عنایت خان  – قسمت دوم

در سال ۱۹۳۹ جنگ جهانی دوم در سراسر اروپا گسترش یافت جنگ جهانی دوم بزرکترین واقعه در تاریخ بشریت بود

که در ان ۵۵ میلیون نفر کشته شدند با فروپاشی تمدن در اروپا یک خانم شجاع در برابر موج جنگ ایستاد

او شاهد ان بود که چگونه جنگ جهانی دوم یک چالش بود و نبود را به نمایش گذاشت و تبدیل به لحظه کیمیایی حقیقت شد

داستان نور عنایت خان_ قسمت دوم _ ۱۷ ۰۹ ۱۳۹۷