از نگاه دیگران-پاندلی مایکو-کهکشان۹۷- ۱۸ ۰۹ ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

از نگاه دیگران-پاندلی مایکو-کهکشان۹۷- ۱۸ ۰۹ ۱۳۹۷

دوستان عزیز، ما در آلبانی زبان شما را صحبت نمی کنیم ولی امیدوارم که ما یکدیگر را به خوبی درک کنیم با زبانی دیگر ، زبان قلبها ، و به همین دلیل است که نقشی موثر داریم  در دوران سختی که مردم ایران می گذرانند . می دانم که اختلافات زیادی در این دوران سخت وجود دارد ولی من قانونی را از دوران باستان به یاد می آورم که مردم ایران با آن بخوبی آشنا هستند ، داشتن یک اسب شما را شوالیه نمی کند…………

از نگاه دیگران-پاندلی مایکو-کهکشان۹۷- ۱۸ ۰۹ ۱۳۹۷