روزها و یادها هفته سوم آذر

اندازه متن
Aa Aa

   ۱۸آذر۱۳۷۹ درگذشت عليرضا شوريده

عليرضا شوريده، هنرمند مردمي و خواننده ترانه‌ی مشهور ميرزا كوچك خان،در رشت متولد شد و موسيقي را در هنرستان موسيقي ملي فرا‌گرفت. وي عضوگروه كر تالار رودكي بود و تعدادي ازترانه‌هاي معروف محلي را اجرا كرد.

روزها و یادها هفته سوم آذر

                                         خاموشی هنرمند ایران علیرضا شوریده                   

وي درجريان انقلاب ضد سلطنتي هنر خود را عليه ديكتاتوري حاكم به‌كار گرفت و ترانه‌هاي انگيزاننده و زيبايي ازجمله ترانه‌ی معروف «شور انقلاب» را اجرا كرد.

شوريده در دوران سياه حكومت آخوندي تحت فشارهاي بسيار زياد اين رژيم ضد بشري قرار داشت و عمرش را در فقر و تنگدستي و آوارگي گذراند.

او با نهاد ترانه و سرود مجاهدين همكاري داشت و در سالهاي۵۸ و۵۹ سرودها وترانه‌هاي متعددي اجرا كرد كه ازجمله‌ی آنها «ترانه‌ی شهادت احمد» (دي‌بلال) با آهنگ محلي شيرازي، سرود «شهادت» و ترانه‌هاي «همسفر» و «فردا روشن است» را مي‌توان نام برد،عليرضا شوريده با پذيرش محروميت و تنگدستي، هرگز تسليم رژيم آخوندي نشد.


۲۰ آذر ۱۳۵۷ تظاهرات ميليوني مردم تهران در روز عاشورا عليه رژيم شاه

آنروز ناگهان طنين شعارهاي «مرگ بر شاه»  بر خلاف توافق آخوندها با ساواك و مقامات رژيم شاه، كه مي خواستند يك تظاهرات آرام و غير سياسي ديگر مانند تظاهرات تاسوعا برگزار كنند، خواب از سر شاه و شيخ هر دو پراند.

روزها و یادها هفته سوم آذر

       تظاهرات میلیونی مردم تهران در روز عاشورا علیه رژیم شاه      

تظاهرات عاشوراي ۵۷ با بيشترازدو ميليون نفر شركت كننده، منظرهاي از سقوط رژيم شاه را پيش چشم جهانيان گشود تا همه، به ايران بعد از شاه فكر كنند.

به اين ترتيب تظاهرات  عاشورا، بساط بند وبست ساواك با بهشتي و ديگر نمايندگان خميني را در هم ريخت . عاشوراي ۵۷  با شركت و حضور پدر طالقاني كه وسيعا از طرف نيروهاي انقلابي و هواداران مجاهدين حمايت مي شد، آخوندها را پشت سر نهاد و به  سر فصلي در تسريع سرنگوني رژيم شاه تبديل گرديد .

 

 


۲۱ آذر ۱۳۸۵صدورحكم دادگاه عالي اروپا در لغو بر چسب تروريستي درموردمجاهدين

۲۱ آذر ۱۳۸۵، پيروزي عدالت بر سياست زدو بند

«دادگاه جوامع اروپا» كه بخشي از نظام قضايي اتحاديه‌ی اروپا تحت عنوان «ديوان دادگستري جوامع اروپا» است، طي حكمي اعلام كرد «برچسب تروريستي عليه مجاهدين خلق ايران ناعادلانه بوده وباطل است و لغو مي‌شود».

روزها و یادها هفته سوم آذر

صدورحکم لغوبرچسب تروریستی مجاهدین توسط دادگاه عالی اروپا

دادگاه اتحاديه اروپا همچنين اعلام كرد تصميم  مربوط به‌مسدودكردن اموال مجاهدين دربرگيرنده‌ی دلايل كافي نيست و در روند تصميم‌گيري، حق شاكي  براي استماع عادلانه  نقض شده است.

اين حكم درپي رسيدگي  قضايي به شكايت سازمان مجاهدين خلق ايران عليه نامگذاري ظالمانه تروريستي و دفاعيات جانانه‌ی وكلاي مدافع مجاهدين در دادگاه صادرشد.

برچسب تروريستي، تا آن زمان به گواهي هزاران حقوقدان و وكيل برجسته و هزاران نماينده پارلمان از كشورهاي مختلف جهان، بي‌اعتبار شناخته شده بود، اما آن روز با يك تصميم قضايي نيز مهر شد و بطلان آن به اثبات رسيد.