پرونده ۲۰۹- ۱۹ ۰۹ ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

پرونده ۲۰۹- ۱۹ ۰۹ ۱۳۹۷

رسانه های جنگ روانی و شیطان سازی رژیم علیه مقاومت

با سلام به هم میهنان عزیز ، افشای توطعه بمب گذاری در گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس و دستگیری عوامل تروریست رژیم در آلمان و بلژیک و دانمارک و دستگیری و اخراج شماری از دیپلمات تروریست های رژیم در اتریش ، فرانسه  و آلمان از یک طرف و از طرف دیگر بر ملا شدن و اعلام بخشی از حسابهای جعلی توئیت های ماشین سایبری رژیم آخوندی در کشورهای مختلف که از تهران هدایت می شدند ……….

پرونده ۲۰۹- ۱۹ ۰۹ ۱۳۹۷