از نگاه دیگران-راجر گادسیف-کهکشان۹۷- ۲۰ ۰۹ ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

از نگاه دیگران-راجر گادسیف-کهکشان۹۷- ۲۰ ۰۹ ۱۳۹۷

راجر کادسیف – نماینده ارشد حزب کار گر در پارلمان انگلستان

دوستان ، باغث افتخار است که امروز در این مقطع بحرانی از تاریخ ایران با شما هستم من عضو حزب کارگر در مجلس عوام هستم و به  همکاران دیگرم از تمامی احزاب دیگر که امروز اینجا هستند پبوسته ام برای همبستگی با شما و مردم دلیر ایران که علیه آخوندها و رژیم دیکتاتوری جنایتکارشان به پا خاسته اند دوستان من ، مدتهاست که تغییر سباست رژیم ایران به تاخیر افتاده است ………………………………….

از نگاه دیگران-راجر گادسیف-کهکشان۹۷- ۲۰ ۰۹ ۱۳۹۷