احضار كارگران دلير فولاد اهواز توسط اطلاعات بدنام آخوندي و دستگيري ميثم آل مهدي

اندازه متن
Aa Aa

 كارگران فولاد اهواز 

رژیم ضد كارگري آخوندی در دومين ماه اعتصاب و تظاهرات کارگران دلير فولاد اهواز، در وحشت از گسترش اعتصابات

و اعتراضات به اقدامات سركوبگرانه جديدي عليه آنان دست زده است.

حوالي ظهر سه‌شنبه۲۰ آذر مأموران بدنام اطلاعات میثم آل مهدی یکی از نمایندگان كارگران را در مقابل خانه اش دستگير

و به محل نامعلوم منتقل كردند. كميسيون كار در اطلاعيه ۱۷ آذر ماه اعلام كرده بود : «در پي وعده‌هاي فريبكارانه

حكومتي به كارگران براي شكستن اعتصاب، اداره بدنام اطلاعات در اهواز، شماري از کارگران را

احضار و تهدید کرده که در صورت ادامه اعتصاب دستگير خواهند شد».

کارگران فولاد در روز ۱۵‌آذر اعلام كرده بودند «گوش آنها از حرف پر است» و  تا رسيدن به همه اهدافشان

به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.

کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ايران، سازمان بین المللی کار و مراجع بين المللي مدافع حقوق كارگران

و عموم سندیکاها و اتحاديه هاي كارگري را در سراسر جهان را به حمايت از اعتصاب و خواستهاي برحق كارگران ايران

و اقدام فوري براي آزادي كارگران دستگير شده در سراسر ايران به ويژه اهواز و شوش فرا ميخواند.

 

کمیسیون کار شوراي ملي مقاومت

۲۰ آذر ۱۳۹۷

كارگران فولاد اهواز با اقدامهای تفرقه افکنی رژيم آخوندها مقابله مي‌كنند

 

احضار كارگران دلير فولاد اهواز توسط اطلاعات بدنام آخوندي و دستگيري ميثم آل مهدي