میلاد امام حسن عسکری – ۲۴ ۰۹ ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

میلاد امام حسن عسکری – ۲۴ ۰۹ ۱۳۹۷

در مرکز شهر سامرا هستیم و اینجا مرقد مطهر یازدهمین خورشید فروزان هدایت و یازدهمین مشعل دار عدل و توحید امام حسن عسکری است که د ر هشتم ربیع الثانی سال ۲۳۴ هجری قمری دیده به جهان گشود

میلاد امام حسن عسکری – ۲۴ ۰۹ ۱۳۹۷