روزها و یادها ـ هفته چهارم آذر

اندازه متن
Aa Aa

 ۲۸ آذرماه ۱۳۶۰شهادت مبارز بزرگ ميهن،  شكرالله پاك نژاد

مبارز نامدار، شهيد شكرالله پاكنژاد كه دوستانش او را «شكري» صدا ميزدند، از فرزندان رشيد مردم خوزستان بود كه در شهر دزفول متولد شد و دوران نوجواني خود را در ميان مردم اين شهر گذراند.

مشاهده‌ی نابرابري‌هاي اجتماعي و فقر و فلاكت مردم از اولين سالهاي نوجواني، شكري را تحت تأثير قرار داد و قلبش را لبريز از عشق به محرومان كرد و همين عشق بود كه او را  به مبارزه‌ی مسلحانه بر ضد نظام ستمگر سلطنتي كشاند.

روزها و یادها- هفته چهارم آذر

                                      شهاد مبارز بزرگ میهن شکرالله پاک نژاد                         

انقلابي بزرگ، شكرالله پاك نژاد سالهاي بسياري از عمر خود را، به علت مبارزه بر ضد اختناق و بي عدالتي، در زندانهاي شاه سپري كرد و همواره يكي از زندانيان سياسي  بلند آوازه‌ی ايران بود.

دفاعیات شکرالله پاکنژاد در بی‌دادگاههای زمان شاه سند دادخواهی مردمی بود که که به آنها عشق می‌ورزید این دفاعی شورانگیز نام پاکنژاد را در سراسر ایران بر سر زبان مردم انداخت.

ژان پل سارتر، نویسنده  ترقیخواه فرانسوی متن کامل دفاعیات شکرالله پاکنژاد را بطور کامل در مجله خود به نام عصر جدید چاپ کرد، طنز تاريخ آنكه پاكنژاد سرانجام به دست آخوندهايي به شهادت رسيد كه در سالهاي اسارت و مقاومت او در زندانهاي ساواك، حقيرانه تقاضاي عفو نوشتند و براي حفظ جان خود، زبونانه در زندان شاه «شاهنشاها سپاس» گفتند .

رهبر مقاومت آقاي مسعود رجوي در وصف شكري گفت « با شهادت پاك نژاد، خلق ما يكي از رشيدترين فرزندان مبارزش، انقلاب ما يكي از ارزنده ترين رهبرانش، سازمان مجاهدين يكي از صميمي ترين و غمخوارترين همزنجيران، همرزمان، همسنگران و مشوقان انقلابي خود را از دست داد .

اگر چه يقين دارم كه راهش همچون نامش، هر روز درخشنده تر و تابنده تر، تا قله‌ی پيروزي نهايي ادامه خواهد داشت.


 ۲۸ آذر ۱۳۶۰ شهادت مجاهد خلق، مادرآراسته‌ی قلي‌وند

مادر مجاهد آراسته‌ی قلي‌وند، زني زحمتكش، اهل آذربايجان بود كه از زمان قيام ضد سلطنتي پابه پاي فرزندانش در تظاهرات و راهپيمايي‌هاي مردمي فعالانه شركت داشت.  پس از پيروزي قيام ضد سلطنتي، مادر، مواضع انقلابي و افشاگريهاي مجاهدين در قبال انحصارطلبي‌ها و سركوبگري‌هاي رژيم خميني را  در ميان آشنايان و در محافل عمومي مختلف تبليغ مي‌كرد.

روزها و یادها- هفته چهارم آذر

                                     شهادت مجاهد خلق مادر آراسته قلی‌وند                              

سه فرزند مجاهد‌ی مادر آراسته، مجاهد شهيد غلامرضا بزرگانفرد، مجاهد شهيد رضا برزگانفرد (همافر نيروي هوايي)، و مجاهد شهيد صغري بزرگانفرد در نبرد براي آزادي خلق و ميهن از سلطه‌ی ديكتاتوري مذهبي خميني ضدبشر به شهادت رسيدند، اما شهادت فرزندانه‌ مادر آراسته، فقط بر استواری و عزم و اراده‌ی انقلابي او در مبارزه عليه رژيم خميني و در راه تحقق آرمانهای مجاهدین میافزود.

يكبار در يكي از ملاقات‌هاي مادر با فرزند مجاهدش كه به اسارت دژخیمان درآمده بود، كچويي، رئيس زندان اوين به مادر گفته بود، «فرزندت محكوم به صد سال زندان است»، مادر جواب داده بود «اگر صد فرزند هم داشتم حاضر بودم در اين راه بدهم.» سرانجام مادر مجاهد آراسته‌ی قلی‌وند در جريان حمله پاسداران خمینی به پايگاه محل استقرارش، دستگير شد، لاجوردی سر دژخيم خمینی، با ورود مادر آراسته به زندان او را به زيرشكنجه‌های وحشيانه كشيد و در فردای همان روز مادر را به جوخه‌ی تيرباران سپرد.

علي رغم سن زیاد وشكنجه‌های بسيار، مادر مجاهد آراسته‌ی قلي‌وند با سربلندی در برابر شكنجه‌هاي وحشيانه ‌و آزار اين سر جلاد خمینی ایستادگی كرد و قهرمانانه به شهادت ‌رسيد.


   ۲۹ آذر ماه ۱۳۷۹ درگذشت محمود  مهدوی از فرماندهان ارتش آزادی

روز ۲۹آذر سال ۱۳۷۹ فرمانده والامقام و مجاهد قهرمان ارتش آزادی، محمود مهدوی بر اثر بیماری سرطان بدرود حیات گفت.

محمود مهدوی پس از انقلاب ضد سلطنتی عليه اختناق حکومت آخوندی به مبارزه برخاست و تا پايان حیاتش پيوسته از برجسته ترین فرماندهان ارتش آزادی بود.

محمود در فروردين سال‌مأموريت يافت تا با استقرار در جنگلهای مازندران نيروی نظامی مجاهدين در اين منطقه را سازماندهی نمايد. در اثر سخت‌كوشيهای او عملیات نظامی سازمان در جنگل ضربات سنگینی به‌نيروهای رژيم وردآورد.

روزها و یادها- هفته چهارم آذر

     در گذشت محمود مهدوی از فرماندهان ارتش آزادی     

مردم و يارانش او را به‌ياد «ميرزا كوچك خان»، «ميرزا محمود» خطاب مي‌كردند.

پس از تشكيل ارتش آزاديبخش ملي ايران در خرداد‌محمود مهدوي عمليات بسياري را عليه نيروهاي جنگ افروز و سركوبگر رژيم خميني فرماندهي كرد.

سرانجام در ۲۹ آذرماه سال‌، فرمانده والامقام مجاهد قهرمان محمود مهدوي پس از ربع قرن مبارزه بر اثر بيماري سرطان چشم از جهان فروبست. ياد آن سردار فاتح در دفتر انقلاب و آزادي جاودانه خواهد ماند.

 

 


۲۴ آذر ۱۳۸۸ شكست مزدوران عراقي در اجراي طرح اخراج ساكنان اشرف.

ساعت ۱۱ و نيم روز ۲۴ آذر۱۳۸۸، ۳۷ خودرو پليس و شماري از مقامات عراقي عضو كميته سركوبگر عراقي موسوم به كميته بستن اشرف، وارد اشرف شدند. مقامات عراقي پيش از آن در ۱۶ آذر ۸۸  قصد خود را براي جابجايي كليه اعضاي مجاهدين خلق اعلام كرده بودند.

آن روز نزديك به ۵۰ خبرنگار و عكاس و فيلمبردار با ستون خودروهاي پليس به اشرف آمدند، سخنگوي دولت عراق، پس از يكسال تحريم مطبوعاتي اشرف، خبرنگاران را به منظور تهيه عكس و فيلم و گزارش از كساني كه به ادعاي رژيم آخوندي، نمي‌خواهند در اشرف باقي بمانند و بنا بر فراخوان كميته عراقي قصد ترك اشرف داشته باشند، دعوت كرده بود.

در فراخوان كميته عراقي تصريح شده بود كه «به تعداد كافي اتوبوسهاي مورد نياز براي جابجايي ساكنان اشرف نيز حاضر و آماده شده است!!».

پيش از آن نيز، نيروهاي عراقي، يك خروار بروشور در خيابانها و مقرهاي مختلف اشرف فرو ريخته  و با بلندگو هم اعلام کرده بودند كه دولت عراق در جابجايي ساكنين اين اردوگاه به مكان ديگر مصمم است و«افراد داوطلب مي توانند خود را به مركز پليس و يا هر يك از كشتي‌ها معرفي كنند.»

در آن اوراق، به مجاهدان اشرف با سخيف ترين صورت وعده داده شده بود كه در صورت ترك اشرف ميتوانند «در كشورهاي اروپايي و يا ايران به عنوان شهروند به زندگي عادي مشغول شوند.»

روزها و یادها- هفته چهارم آذر

شکست طرح مزدوران عراقی در اجرای طرح اخراج ساکنان اشرف

اما، در روز ۲۴ آذر، مجاهدان اشرف، هيچ ممانعت و مخالفتی با ورود پليس به اشرف بعمل نياوردند و همه درها و مقرها را هم براي بازديد پليس و مقامات عراقي و خبرنگاران باز گذاشتند.

و آنچه نتيجه شد اين بود كه به رغم اصرار مقامات عراقي و برغم پخش بروشورهاي دولتي و فراخوانهاي مستمر با خودروهاي بلندگودار در خيابانهاي اشرف و در حضور ۵۰ خبرنگار و فيلمبردار و عكاس از رسانه هاي مختلف جهان حتي يك نفر از مجاهدان حاضر به ترك اشرف نشد.

آن روز تصوير ستونهاي اعزام شده و ميني بوسهاي خالي، و مزدوران عراقي كه دست از پا درازتر از اشرف خارج شدند گواه واضح و آشكار و درخشاني بر عزم اشرفيان در پايداريشان در نبرد با رژيم ضد بشری ولايت فقيه حاكم بر ايران شد.