بازتاب کنفرانس ویدئویی جوامع ایرانی در ۴۲ شهر جهان در رسانه‌های خارجی

اندازه متن
Aa Aa

 کنفرانس ویدئویی جوامع ایرانی در ۴۲ شهر جهان در اروپا وشمال امریکا و کانادا دررسانه‌های خارجی از جمله، آسوشیتدپرس و گتی ایمیج بازتاب پیدا کرد

آسوشیتدپرس:كنفرانس ویدئویی جوامع ایرانی در ۴۳ شهر اروپایی و شمال آمریكا و استرالیا در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۸

خبرگزاری آسوشیتدپرس ‍۱۵دسامبر ۲۰۱۸- اور سورواز فرانسه – جوامع ایرانی یك كنفرانس ویدئویی مشترك در ۱۵دسامبر ۲۰۱۸ در ۴۲ شهر اروپائی، شمال آمریكا و استرالیا برگزار كردند. دهها تن از نمایندگان جوامع ایرانی در این كنفرانس سخنرانی كرده و از قیام ها و اعتراضات مردم که در سراسر سال ۲۰۱۸ به رغم سركوب شدید و دستگیری های گسترده همچنان ادامه داشته و  كاسته نشده ابراز حمایت كردند. مریم رجوی كه برای  مجاهدین سخنرانی میكرد از تلاش های برخی از تمایلات سیاسی در غرب در کمک رسانی به رژیم مذهبی انتقاد كرد.

كنفرانس جهانی جوامع ایرانی برای تغییر در ایران

گتی ایمیج: ۱۵دسامبر ۲۰۱۸- دركنفرانس جهانی جوامع ایرانی برای تغییر در ایران، سخنرانان از طریق چندگانه به هم متصل شدند. شركت كنندگان در حدود ۵۰نقطه در سراسر اروپا، شمال آمریكا، و استرالیا قرار داشتند. مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران سخنراني اصلي بود. وي گفت: توسل رژيم ايران به تروریسم واكنشی گذرا یا تاكتیكی نیست بلكه یك راهبرد استراتژیك برای مقابله با قیام ها (براي) سرنگونی آن است. امروزه این رژیم از تروریسم برای مقابله با قیام های مردم ایران استفاده می كند.