دانستنیها-دروغ-قسمت دوم-۲۷ ۰۹ ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

دانستنیها-دروغ-قسمت دوم-۲۷ ۰۹ ۱۳۹۷

دانستنیها

دروغ

قسمت پایانی

این نمونه بنظر می رسد مشکلی در پاسخ دادن به این سئوال نداشته و اطلاعات مربوط به مردمک یک شخص راستگو را نشان می دهد آیا مردمک دزد وقتی به همان سئوالات پاسخ می دهد گشاد می شود آنها واکنشهای قوی تری نسبت به سئوالاتی که در مورد ۲۰ دلاری نشان می دهند پس من می گویم احتمال زیادی وجود دارد که این شخص عضوی از گناهکاران باشد

دانستنیها-دروغ-قسمت دوم-۲۷ ۰۹ ۱۳۹۷