وفات حضرت معصومه پرچمدار و پیشتاز رها و رزمنده مجاهد

اندازه متن
Aa Aa

دهم ربيع الثاني سالگرد وفات حضرت معصومه عليها سلام پرچمدار و پيشتاز زنان رها و رزمنده مجاهد

حضرت فاطمه معصومه عليها سلام دخترگرانقدرامام كاظم، هفتمين پيشواي تشيع انقلابي و خواهر امام رضا عليه السلام، در روزاول ذيقعده سال ۱۷۳ هجري قمري در دوران شدت استبداد و اختناق خلفاي عباسي چشم به جهان گشود. دوراني كه  زندانها و سياهچالها مملو از مجاهدان و شيعيان انقلابي بود و امام كاظم نيز پس از تحمل زندانهاي طولاني در سياهچال هارون خليفه عباسي به شهادت رسيد.

امام هفتم پيش از شهادت خود با اشراف به چنين شرايطي براي راهشگايي جنبش انقلابي تشيع به دختران خود كه نزديكترين ياران پيشواي بعدي شيعيان، امام رضا محسوب ميشدند، توصيه كرده بود از ازدواج خودداري كنند وحضرت معصومه در راس ۱۸ زن مجاهد ديگر براساس اين رهنمود بطور حرفهيي و تمام عيار در خدمت پيشبرد جنبش بودند و به اين ترتيب سنتي نوين را در ميان زنان انقلابي پايهگذاري كردند. زناني كه از آن پس در تاريخ از آنان تحت عنوان زنان ”رضوي” يا”رضائيات” نام برده ميشد.

حضرت معصومه درسال۲۰۱ هجري قمري در جريان يك مأموريت انقلابي با سرپرستی تعدادي از شيعيان از مدينه عازم خراسان شد تا به برادرش امام رضا (ع) بپيوندند. هنگامي كه قافله آنها بهشهر ساوه رسيد، نيروهاي حاكم ستمگر منطقه به آنها هجوم آوردند و نبردي درگرفت كه طي آن تمامي مردان همراه آن حضرت كه تعدادشان ۲۳نفر بود به شهادت رسيدند. درجريان اين نبرد حضرت معصومه بيمارشد و از اطرافيان خواست او را به قم كه درآن زمان از مراكز شيعيان بود برسانند. مردم قم  به مراقبت و حفاظت از آن حضرت برخاستند اما در فاصله يي كوتاهي حضرت معصومه عليها سلام در روز دهم ربيعالثاني در اثر همان بيماري وفات كرد و حرم مطهرش در قم به ميعادگاه شيعيان و همه مشتاقان اسلام مردمي وانقلابي تبديل شدكه رو در روي ارتجاع و ستمگري در زير پرده دين،  به زيارت آن پرچمدار و پيشتاز زنان رها و رزمندة مجاهد مي شتابند.