ارتباط مستقیم– بحران رژیم برسراف ای تی اف، زمینه ها وپیامدها- مهدی سامع

اندازه متن
Aa Aa

بحران رژیم برسراف ای تی اف، زمینه ها وپیامدها- درارتباط مستقیم ۲دی۹۷

میهمان برنامه: آقای مهدی سامع

شامل قسمت های اول ودوم وسوم وچهارم

موضوع بحث : بحران رژیم برسراف ای تی اف، زمینه ها وپیامدها

پیوستن یا نپیوستن رژیم آخوندی به اف ای تی اف

 

قسمت دوم – ارتباط مستقیم – مهدی سامع

ارتباط موضوع اف ای تی اف با تلاش های رژیم واقدامات باند مقابل با قیام مردم ایران که نزدیک سالگردش هستیم چیست؟

https://vimeo.com/manage/308012559/general

 

قسمت سوم -ارتباط مستقیم – مهدی سامع

قسمت چهارم-ارتباط مستقیم – مهدی سامع

مقاومت ایران چندین قله را رد کرده یکی سال 2003 دومی لیست تروریستی وسومی مهاجرات که هریک می تونست خسران های مشخصی برای مقاومت داشته باشه

به هر حال اگر رژیم چیزی را بپذیرد تحت اجباراست که هراجباری وهر عقب نشینی برای رژیم خسران دارد.