شهرهای شورشی-شوش- ۲ ۱۰ ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

شهرهای شورشی-شوش- ۲ ۱۰ ۱۳۹۷

شوش

در امتداد قیام سراسری دی ماه ۹۶ در سال ۹۷ بار دیگر کشاورزان اصفهان ، کارگران فولاد اهواز و کارگران نیشکر هفت تپه این قیام را گسترش دادند کارگران نیشکر هفت تپه با قیام خود نوید نزدیک شدن لحظه تائین تکلیف با دیکتاتوری را به تمامی مردم ایران بویژه کارگران می دهند شعارهای هیهات منا الذله ،و کارگر میمیرد ذلت نمی پذیرد ، مرگ بر این دولت مردم فریب ، همگی نشان از خواست مردم ایران زمین در سرنگونی تا م و تمام این رژیم را دارد

شهرهای شورشی-شوش- ۲ ۱۰ ۱۳۹۷